You need to upgrade your Flash Player
 
شیر برقی سنولوئید
شیر برقی سنولوئید

شیر برقی گاز وظیفه قطع جریان گاز را بر عهده دارد. روش آن به این صورت است که در مسیر ورودی اصلی گاز نصب می شود. دستگاه تستوگاز و پنل های مرکزی با اتصال به این وسیله این امکان را فراهم می کنند که در زمان نشت گاز جریان گاز محل مورد نظر قطع شود و جریان گاز تا زمان بر طرف کردن مشکل و فشردن کلید مربوطه دستگاه قطع باقی می ماند این عمل باعث میشود در صورت عدم وجود فرد در محل ، پس از بازگشت و مراجعه متوجه نشتی گاز شده و اقدامات لازم جهت بروز مجدد خطر را فراهم آورد. 

ردیف 

شرح محصول 

سایز 

قیمت  

1

شیر برقی سنولوئید

2/1 اینچ

95.000 تومان

2

شیر برقی سنولوئید

4/3 اینچ

105.000 تومان

3

شیر برقی سنولوئید

1 اینچ

115.000 تومان

4

شیر برقی سنولوئید

4/1 1 اینچ

160.000 تومان

5

شیر برقی سنولوئید

2/1 1 اینچ

170.000 تومان

6

شیر برقی سنولوئید

2 اینچ

175.000 تومان

7

شیر برقی سنولوئید فلنچی

3 اینچ

1.500.000 تومان

9

شیر برقی سنولوئید فلنچی

4 اینچ

1.600.000 تومان

 

لطفا برای دیدن مشخصات کامل و خرید به سایت فروشگاه تستوگاز مراجعه نمایید

 بازگشت